Klimt
Konstnären Gustav Klimt(1862-1918)är en av "La Belle Epoques" förgrundsgestalter, generationskamrat med bland andra Siegmund Freud och Gustav Mahler. Sekelskiftets Wien var den tidens kreativa centrum och utgjorde bakgrunden till Klimts banbrytande konstnärskap. Flera av hans konstverk har återskapats i en serie konstmattor med ytterst detaljerade figurala mönster i regnbågens alla färger. Tillverkningen av dessa mattor är mycket krävande eftersom knuttätheten är så hög och detaljrikedomen så stor. Ullens kvalitet är också anmärkningsvärd. Väntetid kan uppstå.

Klimt - Water Serpents / Vattenormar
I både ”Vattenormar” och ”Danaë” kan man se hur Klimt närmar sig fenomenet ”kvinna” genom tt mytologisera sina porträtt. Kring förra sekelskiftet var det populärt att avbilda kvinnor som förförerskor och i och med jugendstilen blev den nakna kvinnliga kroppen synlig även i reklamsammanhang. Dock ansåg man att förmågan att uppleva olika stämningar – vilket var ett av tidens centrala begrepp - som njutning, sinnlighet och så vidare, var specifikt kvinnlig. "Vattenormar" målades 1904-1907.


Storlekar och priser...


Välj färg/variation
25720053760 Klimt Danae 110x120
25720053750 Klimt Danae 121x114
25720053530 Klimt Kiss Hemp & V. Silk 141x200
25720100900 Klimt, Kyssen, silkesinslag 142x204
25720100910 Klimt, Kyssen, silkesinslag 141x203
Klimt - Danae
Klimt - End Wall, the Stoclet Frieze
Klimt - Garden Path with Chicken / Trädgårdsstig med höns
Klimt - Hope / Hopp
Klimt - The Virgin / Jungfrun
Klimt - Water Serpents / Vattenormar
Klimt - Water Serpents I / Vattenormar I
Klimt - Water Serpents II / Vattenormar II