Klimt
Konstnären Gustav Klimt(1862-1918)är en av "La Belle Epoques" förgrundsgestalter, generationskamrat med bland andra Siegmund Freud och Gustav Mahler. Sekelskiftets Wien var den tidens kreativa centrum och utgjorde bakgrunden till Klimts banbrytande konstnärskap. Flera av hans konstverk har återskapats i en serie konstmattor med ytterst detaljerade figurala mönster i regnbågens alla färger. Tillverkningen av dessa mattor är mycket krävande eftersom knuttätheten är så hög och detaljrikedomen så stor. Ullens kvalitet är också anmärkningsvärd. Väntetid kan uppstå.

Klimt - Garden Path with Chicken / Trädgårdsstig med höns
Nästan en fjärdedel av Klimts samlade produktion består av landskapsbilder och de skiljer sig markant från hans allegoriska målningar, där man kan notera att omgivande landskap i princip aldrig avbildas. Landskapens avsaknad av människor eller upplevelse av rörelse ger ett intryck av nästan total stillhet. Denna målning, från 1916, förstördes i en brand på Immendorfpalatset, Tyskland, 1945.


Storlekar och priser...


Välj färg/variation
25720053760 Klimt Danae 110x120
25720053750 Klimt Danae 121x114
25720053530 Klimt Kiss Hemp & V. Silk 141x200
25720100900 Klimt, Kyssen, silkesinslag 142x204
25720100910 Klimt, Kyssen, silkesinslag 141x203
Klimt - Danae
Klimt - End Wall, the Stoclet Frieze
Klimt - Garden Path with Chicken / Trädgårdsstig med höns
Klimt - Hope / Hopp
Klimt - The Virgin / Jungfrun
Klimt - Water Serpents / Vattenormar
Klimt - Water Serpents I / Vattenormar I
Klimt - Water Serpents II / Vattenormar II