Moderna klassiker
 
Dessa mattor har allesammans en modern - eller åtminstone en modernt anpassad – design och knyts i ett flertal olika länder med lång mattproduktionstradition. Men materialurval och materialbehandling, färgning och knytning sker endast efter traditionella principer och med väldokumenterad hantverksskicklighet. Så mattorna är alltså både moderna och klassiska!

30872350180 Paradis, svart 198x301

60541011900 Rizbaf 143x200

30872336280 Kutan 201x304

30872218160 Pashtu 138x200

30872239270 Pashtu 250x363

60541034450 Rahrah 143x189

30872316660 Pashtu 197x288

30872298430 Pashtu Sussi, multi 242x305

30872282270 Chobi 240x313

30872002200 Pashtu, Africa, svart-vit 141x201

60541038960 Dehbaf 280x283

60541031930 Pashtu 100x143

30872301620 Boxes, multi 202x270

30872338170 Paradis, vit 254x337

30872315280 Pashtu Silk Touch, blå 196x314

30872342350 Kutan, blå 80x243

60541028130 Pashtu 193x284

30872239220 Pashtu röd 188x214

30872342620 Pashtu 257x371

30872218210 Pashtu 146x206

60066052592 Dehbaf 376x567

30872342450 Pashtu 176x232

60541028000 Pashtu 161x241

30872315490 Pashtu, Ikat 245x306

30872342610 Kutan 257x343

60541041860 Dehbaf 169x238

30872231620 Gaba 168x222

60541035240 Pashtu 181x227

60541041840 Dehbaf 237x293

30872342940 Pashtu 164x228

30872239610 Pashtu 199x283

60541041890 Dehbaf 186x266

60541043850 Dehbaf 168x245

30872242510 Gabamix 169x240

60541041900 Dehbaf 171x238

30872201550 Pashtu, Ziegler 197x307

60541042040 Dehbaf 245x299

60541042270 Dehbaf 81x303

30872265070 Pashtu, Boxes, blå/vit 176x239

604760137746 Dehbaf 173x224

60541042290 Dehbaf 77x273

30872239540 Pashtu, mixed 93x148

60476040393 Dehbaf 170x237

60541042380 Dehbaf 79x289

60541031790 Pashtu 157x232

60476053214 Dehbaf 171x239

60541008470 Pashtu 172x234

30872349440 Pashtu, Ikat 74x306

30872289390 Khotan 248x297

60541034200 Dehbaf 200x243

30875000231 Pashtu Modern 200x252

60541042220 Dehbaf, 84x297

30872283500 Boxes, blå-vit 201x304

60476011782 Dehbaf 163x241

60541033840 Dehbaf 84x299

30872283410 Boxes, blå 200x302

60476014091 Dehbaf 173x234

30872130140 Pashtu 77x369

30872285010 Super Pashtu, Ziegler 79x221

30872332270 Dehbaf, Garden 268x369

30872350300 Gaba, grå 196x280

30872001720 Pashtu, Savanna 79x245

30872336310 Bakshayeshi 202x296

30872350020 Paradis, svart 298x382

60541032680 Pashtu 175x234

60541040640 Dehbaf 202x290

60541041810 Dehbaf 205x284

30872200630 Pashtu 136x193

37641265900 Home, square 305x347

60541034660 Rahrah 143x196

60476011774 Dehbaf 200x290

30872298470 Pashtu Sussi, multi 199x305

60066021407 Dehbaf 253x357

60541031750 Pashtu 271x352

30872238000 Pashtu 241x323

60541021890 Dehbaf 198x279

60541031950 Pashtu 105x143

60541040190 Dehbaf 174x240

30872315520 Pashtu Sussi, multi 241x303

60541031900 Pashtu 100x143

60541040420 Dehbaf 301x403

30872342360 Kutan, blå 78x251

30872315170 Pashtu Silk Touch 168x247

30872342580 Kutan, svart 204x299

30872200690 Pashtu 138x203

30872232920 Pashtu 162x242

30872342540 Pashtu 203x304

60541028010 Pshtu 162x243

60066031133 Dehbaf 370x540

30872342600 Kutan 251x335

60541042120 Dehbaf 175x238

30872231640 Gaba 166x226

60064000320 Pashtu 372x544

30872342950 Pashtu 165x226

30872239110 Pashtu 311x397

30872315220 Pashtu Silk Touch 168x241

30872342750 Paradis, svart 249x359

0488400138 Karss 154x230

60541041910 Dehbaf 182x268

30872348020 Paradis, vit 168x246

37641201450 Plain, vit 250x302

60541041800 Dehbaf 242x304

60541042260 Dehbaf 79x281

30872260930 Pashtu 171x248

30877000098 Pashtu, Savanna 163x250

60541042240 Dehbaf 84x287

30872248790 Pashtu Silk Touch 96x158

60541028310 Dehbaf 168x236

60541042350 Dehbaf 87x293

60541031680 Pashtu 181x264

60541014190 Dehbaf 173x246

30872349380 Pashtu, Ikat 74x305

30872289360 Khotan 198x314

60541028620 Rizbaf 169x212

30875000058 Pashtu Modern 202x244

30872350290 Pashtu Silk Touch 198x315

30872142190 Pashtu 228x316

60476014059 Dehbaf 171x235

60541042210 Dehbaf 81x293

30872283420 Boxes waterfall, blå 202x301

60541028430 Dehbaf 168x232

30872350200 Paradis, svart 167x218

60541034680 Rahrah 180x271

60476053867 Dehbaf 140x196

30872284950 Super Pashtu, Ziegler 85x291

30425001259 Pashtu, guld 80x256

60541022380 Dehbaf 205x309

30872338270 Paradis 246x306

30872283340 Boxes, blå 174x235

60541042490 Dehbaf 210x298

30872349840 Paradis 198x309

60541034690 Rahrah 191x298

60541043760 Dehbaf 254x301

60541022600 Dehbaf 84x295

30872332280 Dehbaf, Garden 247x344

60541034470 Rahrah 146x194

60541031640 Dehbaf 277x356

30872298460 Pashtu Sussi, multi 195x306

60476050590 Dehbaf 250x298

30872230440 Pashtu Silk Touch Blue 199x309

30872283520 Boxes, blå 250x310

60541040900 Dehbaf, Erised 202x295

60541031990 Pashtu 98x145

37641157840 City, L-knot, röd-vit 198-140

37641201300 Tibtan 252x306

60541031910 Pashtu 102x138

30872301450 Boxes, multi 175x237

60541034800 Rahrah 183x264

30872315240 Pashtu Silk Touch 200x307

30872342570 Kutan 205x303

30872230390 Pashtu Silk Touch 201x304

60541011870 Rizbaf 167x235

30872342550 Pashtu 205x301

60541028030 Pashtu 162x232

30242001896 Pashtu 400x512

30872342300 Kutan 210x295

30872330680 Pashtu 251x299

30872231650 Gaba, multi 173x245

30242002159 Pashtu 427x615

30872342930 Pashtu 196x290

60541035210 Pashtu 166x244

30872315230 Pashtu grå 169x246

60541043800 Dehbaf 253x347

30872230290 Pashtu Silk Touch 243x354

30872315210 Pashtu Silk Touch 166x234

30872342830 Paradis, svart 196x294

37641201290 Tibtan, vit 250x300

30872330690 Pashtu, blå 248x285

30872342900 Pashtu, Paradis, svart 81x291

30872260940 Pashtu, sand 167x230

30872332330 Pashtu 275x370

60541042310 Dehbaf 83x292

30872265580 Pashtu, multi 195x297

30872117540 Rizbaf 168x222

60541042400 Dehbaf 80x290

30872222690 Pashtu 92x160

30872282330 Chobi 168x240

30872349390 Pashtu, Ikat 75x306

30872289310 Khotan, röd 248x292

60476050137 Dehbaf 171x238

30875000025 Pashtu Modern 200x244

60541033770 Dehbaf 81x291

30872289300 Khotan 251x306

6066054655 Dehbaf 176x242

30872001320 Pashtu Savanna 241x245

60541022110 Dehbaf 81x290

60541026790 Pashtu 191x238

60476046283 Dehbaf 172x246

60541033800 Dehbaf 83x292

60541034730 Rahrah 198x291

30872283330 Boxes 174x244

30872001940 Pashtu, Savanna 165x224

60541004300 Dehbaf, Herbarium 82x255

30872332300 Dehbaf Garden 182x250

30872342770 Paradis, svart 245x308

30872002270 Pashtu, Africa, svart-vit 79x245

30872239310 Pashtu 240x343

60541027900 Pashtu 172x240

30872350240 Paradis 255x352

60541034700 Rahrah 200x291

60541042000 Dehbaf 200x305

30872350260 Gaba 168x218

60541040210 Dehbaf Ø 201

30872332310 Dehbaf, Garden 150x185

30876000461 Pashtu Africa 141x196

30872218190 Pashtu 136x186

30425002174 Pashtu, multi 75x296

30872239420 Pashtu, lila 136x201

37641201410 Home, Plain, vit 203x302

30872298420 Pashtu Sussi, multi 244x312

30872282340 Chobi 188x271

60541032000 Pashtu 103x145

60541012080 Rizbaf 141x205

30872282350 Chobi 248x312

60541031940 Pashtu 101x142

30872301690 Boxes, multi 256x294

60541040780 Dehbaf, Erised 247x291

30872315250 Pashtu Silk Touch 199x310

30872342370 Kutan, blå 80x346

30872316100 Pashtu, Boxes 245x339

30872342530 Pashtu 205x316

60541032040 Pashtu 145x191

60476053057 Dehbaf 373x531

30872342320 Pashtu 208x292

60541027830 Pashtu 169x225

60541034590 Rahrah 200x293

30872231660 Gaba, multi 169x231

60064000346 Pashtu 372x513

30872231630 Gaba 172x230

60541035220 Pashtu 177x233

60541041850 Dehbaf 239x295

60541036110 Dehbaf 256x357

30872239600 Pashtu 199x279

30872315200 Pashtu Silk Touch 165x250

30872348600 Paradis 167x243

30872242500 Boxes, blå 202x307

60541042480 Dehbaf 178x258

60476046671 Dehbaf 80x291

30872260950 Pashtu 164x245

60541042110 Dehbaf 244x291

60541042300 Dehbaf 81x285

30872265200 Pashtu Boxes, blå 174x238

60476052000 Dehbaf 141x196

60541042370 Dehbaf 83x295

30872233450 Pashtu Silk Touch, rost 95x154

30872284620 Super Pashtu, Ziegler, 169x242

308723493701 Pashtu Ikat 71x309

30872282900 Super Pashtu, Ziegler, grön 305x443

60476053735 Dehbaf 170x234

60541013490 Pashtu 192x200

60541042280 Dehbaf 78x292

30872289340 Khotan 252x304

60541034210 Dehbaf 198x292

30877000155 Pashtu Savanna 198x198

60541042320 Dehbaf 82x292

60541031690 Pashtu 183x264

60476031624 Dehbaf 173x238

60541033820 Dehbaf 83x293

60541034850 Rahrah 211x287

30872332250 Dehbaf, garden 211x286

30876000404 Pashtu Afrika 82x404

60541006820 Dehbaf, Herbarium 83x309

30872315750 Pashtu Silk Touch 97x400

30872350280 Gaba, blå 205x291

30872002260 Pashtu, Africa, svart-vit 78x242

30872336340 Bakshayeshi 313x392

60541027610 Pashtu 178x259

30872349870 Paradis, svart 138x218

30872088580 Pashtu 168x225

60541043610 Dehbaf 250x347

60541028630 Rizbaf 295x385

60541028720 Rizbaf 139x200

60541026130 Rizbahf 136x186

60541028680 Rizbaf 98x150

60541028650 Rizbaf 141x186

60541028780 Rizbaf 246x335

60541026120 Rizbahf 99x150

60541028810 Rizbaf 244x345

60541028740 Rizbaf 138x178

60541033700 Marrakesh 173x232

60541029640 Marrakesh 164x238

60541026300 Marrakesh 197x290

60541023210 Marrakesh 206x305

60541027180 Marrakesh 164x236

60541023250 Marrakesh 173x247

60541025140 Marrakesh 178x247

60541030910 Marrakesh 78x356

60541025170 Marrakesh 143x195

60541026550 Marrakesh 82x303

60541027140 Marrakesh 175x234

60541023070 Marrakesh 174x240

60541025130 Marrakesh 160x233

60541030890 Marrakesh 78x236

60541024940 Marrakesh 145x200

60541026530 Marrakesh 80x292

60541025010 Marrakesh 218x314

60541025040 Marrakesh 254x290

60541025120 Marrakesh 177x242

60541030880 Marrakesh 77x314

60541026490 Marrakesh 86x298

60541024920 Marrakesh 247x314

60541027190 Marrakesh 177x228

60541024980 Marrakesh 160x231

60541030870 Marrakesh 83x163

60541029260 Marrakesh 200x284

60541027530 Rah Rah 79x288

30846000013 Worsted 136x199

30854000012 Worsted 147x173

60541019800 Berber 311x407

37641050510 Super Herati 144x206

36830000109 Nimdeh Sky 140x202

Dorosht Tussergan

Afghan Aghche

Afghan Aghche

30337000381 Dargistan 152x196

37641032190 Dargistan 89x160

36943000772 Dargistan 142x200

36927000186 Dargestan 61x92

37641031840 Dargistan 142x204

37051000109 Dargistan 62x95

37641032230 Dargistan 145x201

37349000010 Dergistan 76x203

37641031850 Dargistan 136x206

36902-00005-2 Dargistan Sample 71x124

30872114960 Ghobi 141x197

60541025270 Gohlbaf 205x296

37641048280 Kordi 194x241

37641032820 Kordi 198x253