Annapuna
Annapuna är en typ av matta som knyts på Himalayas sydsluttningar. Man använder en uråldrig teknik, med rötter i Tibet och de omkringliggande länderna. Ullen är utmärkt och knuttätheten är hög, vilket gör mattorna mjuka och smidiga. Mönstren är ofta inspirerade av gammalt tibetanskt formspråk, men kan också vara mer europeiska. Luggen har ibland inslag av silke och hampa.

Tillverkningsteknik: Handvävd

Ursprungsområde: Nepal

Lugg: Ull/Silke/Banansilke/Hampa

Varp: Ull

Knuttäthet: 100-line

Tjocklek: 8-12 mm

25310000036 Anapuna H215 138x214

Ytterligare bilder

Storlekar och priser...
138x214 - Kr - € Lägg till i kundvagn...


Välj färg/variation
25720052870 Anapua V. Silke 139x201
21780000010 Anapuna H118 143x217
25310000036 Anapuna H215 138x214
25720022550 Anapuna 142x200
25720053490 Anapuna V. Silke 137x199
25720057130 Anapuna Thick Silk 142x200
25720038600 Anapuna Silke 248x305
25720022970 Anapuna Silke 137x200
25720053470 Anapuna 171x228
25717000019 Anapuna 148x151
25720053440 Anapuna 170x227
25720026860 Anapuna 141x200
25720100960 Annapuna, bambusilke 202x302
23306000011 Anapuna 340x367
24218000115 Anapuna 82x198
24218000073 Anapuna 82x199
24278000021 Bhutan 68x116
25720038070 Anapuna 61x118
25720021900 Anapuna 249x350
25720095720 Annapuna, bambusilke 201x296
25720068570 Anapuna 199x293
25720067710 Anapuna 297x410
25720082950 Anapuna 171x229
25483000029 Anapuna 360x518
25751000024 Anapuna 197x453
2572000510 Anapuna 199x395
25756000011 Anapuna 198x389
25720009010 Anapuna 168x229
25720009930 Anapuna 168x230
25720088750 Annapuna 169x232
25720100860 Annapuna, silkesinslag 139x195
25720100030 Annapuna, silkesinslag 141x201
22562000012 Anapuna 165x233
25720026720 Anapuna 171x234
22314000013 Anapuna 172x239
30872350340 Annapuna, Paradis 79x285
25720077740 Anapuna 170x240
25720021920 Anapuna, röd 168x232
25720087900 Annapuna 198x302
25720087920 Annapuna 170x233
25720087630 Annapuna 247x340
25720087350 Annapuna 170x238
25720088770 Annapuna, Erased 170x234
25156000017 Anapuna, ull & hampa 168x233
25517000011 Annapuna, ull & nässla 169x235
25720064010 Annapuna, silke 140x198
25720041850 Annapuna, bambusilke 142x205
25720101000 Annapuna, silkesinslag 171x228
25720093630 Annapuna 170x232
25720094240 Annapuna, bambusilke 171x230
25720094770 Annapuna, Erased 169x243
25720068600 Annapuna, hampa, nässla, silke 169x227
25720094920 Annapuna, Erased, silke 250x355
25720021900 Annapuna 249x350
25720038620 Annapuna 222x298
25720093460 Annapuna 202x301
25720099390 Patan, silkesinslag 202x305
0273287 Annapuna, inslag av hampa 142x202
25720100010 Annapuna, Erased, silkesinslag 171x234
271994 Annapuna 149x151

SÄNKT PRIS!