Annapuna
 
Annapuna är en typ av matta som knyts på Himalayas sydsluttningar. Man använder en uråldrig teknik, med rötter i Tibet och de omkringliggande länderna, ullen är utmärkt och knuttätheten är hög, vilket gör mattorna mjuka och smidiga. Mönstren är ofta inspirerade av gammalt tibetanskt formspråk, men kan också vara mer europeiska. Luggen har ibland inslag av silke.
Knuttäthet: Cirka 110 000/kvm