Annapuna
 
Annapuna är en typ av matta som knyts på Himalayas sydsluttningar. Man använder en uråldrig teknik, med rötter i Tibet och de omkringliggande länderna, ullen är utmärkt och knuttätheten är hög, vilket gör mattorna mjuka och smidiga. Mönstren är ofta inspirerade av gammalt tibetanskt formspråk, men kan också vara mer europeiska. Luggen har ibland inslag av silke.
Knuttäthet: Cirka 110 000/kvm

271994 Annapuna 149x151

23306000011 Anapuna 340x367

25720053490 Anapuna V. Silke 137x199

25720022550 Anapuna 142x200

25720038070 Anapuna 61x118

25720021900 Anapuna 249x350

25751000024 Anapuna 197x453

25720077940 Anapuna 200x297

25720026720 Anapuna 171x234

25720021920 Anapuna, röd 168x232

25720087630 Annapuna 247x340

25517000011 Annapuna, ull & nässla 169x235

25720094240 Annapuna, bambusilke 171x230

25720021900 Annapuna 249x350

25720041850 Annapuna, bambusilke 142x205

25720100870 Annapuna, silkesinslag 140x205

25720100830 Annapuna, silkesinslag 141x196

25720053470 Anapuna 171x228

25720022970 Anapuna Silke 137x200

24278000021 Bhutan 68x116

24218000115 Anapuna 82x198

25483000029 Anapuna 360x518

25720068570 Anapuna 199x293

25720009010 Anapuna 168x229

25720077740 Anapuna 170x240

25720087920 Annapuna 170x233

25156000017 Anapuna, ull & hampa 168x233

25720094770 Annapuna, Erased 169x243

25720067590 Annapuna 251x348

25720064010 Annapuna, silke 140x198

25720101000 Annapuna, silkesinslag 171x228

25720099890 Annapuna, silkesinslag 141x200

0273287 Annapuna, inslag av hampa 142x202

25720053440 Anapuna 170x227

25720026860 Anapuna 141x200

25310000036 Anapuna H215 138x214

24218000073 Anapuna 82x199

25720067710 Anapuna 297x410

25756000011 Anapuna 198x389

22562000012 Anapuna 165x233

25720082950 Anapuna 171x229

25720088750 Annapuna 169x232

25720088770 Annapuna, Erased 170x234

25720095720 Annapuna, bambusilke 201x296

25720094920 Annapuna, Erased, silke 250x355

25720093460 Annapuna 202x301

25720100960 Annapuna, bambusilke 202x302

25720100750 Annapuna 142x199

25720100010 Annapuna, Erased, silkesinslag 171x234

25720099390 Patan, silkesinslag 202x305

25717000019 Anapuna 148x151

25720052870 Anapua V. Silke 139x201

21780000010 Anapuna H118 143x217

25720038600 Anapuna Silke 248x305

25720057130 Anapuna Thick Silk 142x200

2572000510 Anapuna 199x395

22314000013 Anapuna 172x239

25720009930 Anapuna 168x230

25720087900 Annapuna 198x302

25720087350 Annapuna 170x238

25720093630 Annapuna 170x232

25720068600 Annapuna, hampa, nässla, silke 169x227

25720038620 Annapuna 222x298

30872350340 Annapuna, Paradis 79x285

25720100860 Annapuna, silkesinslag 139x195

25720100030 Annapuna, silkesinslag 141x201