Anapuna
 
Anapuna är en typ av matta som knyts på Himalayas sydsluttningar. Man använder en uråldrig teknik, med rötter i Tibet och de omkringliggande länderna, ullen är utmärkt och knuttätheten är hög, vilket gör mattorna mjuka och smidiga. Mönstren är ofta inspirerade av gammalt tibetanskt formspråk, men kan också vara mer europeiska. Luggen har ibland inslag av silke.
Knuttäthet: Cirka 110 000/kvm

25720087920 Annapuna 170x233

25720087750 Annapuna 141x203

25156000017 Anapuna, ull & hampa 168x233

25720095660 Annapuna 171x233

25720095720 Annapuna, bambusilke 201x296

25720094770 Annapuna, Erised 169x243

25720094920 Annapuna, Erised, silke 250x355

25720038620 Annapuna 222x298

25720041850 Annapuna, bambusilke 142x205

30872350340 Annapuna, Paradis 79x285

23681000016 Anapuna 318x361

25720053440 Anapuna 170x227

25720053140 Anapuna Silke 140x204

25720022970 Anapuna Silke 137x200

25720023400 Anapuna 70x125

24218000073 Anapuna 82x199

25720057130 Anapuna Thick Silk 142x200

25751000024 Anapuna 197x453

25720077940 Anapuna 200x297

25720009010 Anapuna 168x229

25720053650 Anapuna 168x233

25720087900 Annapuna 198x302

25720087920 Annapuna 170x233

25720087350 Annapuna 170x238

25720088500 Annapuna, mix 141x203

25720093630 Annapuna 170x232

25720095740 Annapuna, bambusilke 202x297

25720093870 Annapuna 169x227

25720068600 Annapuna, hampa, nässla, silke 169x227

25720072450 Annapuna 201x302

25720064010 Annapuna, silke 140x198

30872350320 Annapuna, Paradis 81x299

25720053330 Anapuna Silke 170x231

25720042210 Anapuna Silke 172x230

25720026860 Anapuna 141x200

24278000021 Bhutan 68x116

25720057550 Anapuna V silk 141x201

25720021900 Anapuna 249x350

25483000029 Anapuna 360x518

25720068570 Anapuna 199x293

22562000012 Anapuna 165x233

25720038230 Anapuna 140x199

25720021920 Anapuna, röd 168x232

25720087590 Annapuna 199x303

25720088770 Annapuna, Erased 170x234

25720095090 Annapuna mix Ø 198

25720095750 Annapuna, bambusilke 172x237

25720095710 Annapuna 202x302

25720094680 Annapuna, bambusilke 172x232

25720021900 Annapuna 249x350

25720094800 Annapuna 201x300

25720095280 Annapuna, Paradis 93x294

25717000019 Anapuna 148x151

25720053470 Anapuna 171x228

25720052870 Anapua V. Silke 139x201

25310000036 Anapuna H215 138x214

25720038600 Anapuna Silke 248x305

25720057510 Anapuna 141x198

25720067710 Anapuna 297x410

25756000011 Anapuna 198x389

22314000013 Anapuna 172x239

25720009930 Anapuna 168x230

25720077740 Anapuna 170x240

25720088750 Annapuna 169x232

25720087630 Annapuna 247x340

25720088580 Annapuna 169x231

25517000011 Annapuna, ull & nässla 169x235

25720095440 Annapuna, bambusilke 202x299

25720095380 Annapuna 249x304

25720094240 Annapuna, bambusilke 171x230

25720067590 Annapuna 251x348

25720093460 Annapuna 202x301

25720095290 Annapuna, Paradis 91x302

23306000011 Anapuna 340x367

25720053340 Anapuna Silke 169x230

25720053490 Anapuna V. Silke 137x199

21780000010 Anapuna H118 143x217

25720038070 Anapuna 61x118

24218000115 Anapuna 82x198

25720068020 Anapuna 200x312

2572000510 Anapuna 199x395

25720040930 Anapuna 305x405

25720026720 Anapuna 171x234

25720082950 Anapuna 171x229

25720013990 Annapuna 170x239