Bhutan
 
Bhutan är lättplacerade mattor i läckra färger med modernt formspråk, handknutna i högklassig glansig ull från Himalayas bergstrakter.
Knuttäthet: cirka 67 000/kvm

25720066040 Bhutan, lime 143x201

379014 Flow 140x201

25720092590 Bhutan 67x95

25720089560 Namche 73x124

25720091300 Flow 65x94

25720095240 Flow, bambusilke 254x346

25720081760 Bhutan 92x295

25720087040 Bhutan 225x301

25720080560 Bhutan 142x200

25720086540 Bhutan 224x301

20558000012 Bhutan 141x207

25720085490 Flow 172x230

25720085130 Flow 255x352

25720091490 Bhutan 91x161

25720085980 Bhutan 175x231

25720086400 Bhutan 143x202

25720098040 Bhutan silkesinslag 173x225

25720085360 Flow 93x161

25720099530 Patan, silkesinslag 201x301

25720052810 Bhutan, mix 202x297

25300000012 Bhutan, ull & hampa 172x229

20877000016 Bhutan Design 813 294x404

25720098440 Bhutan 85x299

25720092730 Bhutan 94x338

25720024550 Bhutan 73x122

25720090740 Flow 93x160

25720050750 Bhutan 172x229

25720080100 Flow 140x194

25720090810 Flow 82x248

25720000800 Bhutan 141x201

23972000014 Bhutan 143x210

25720091430 Bhutan 94x164

25720052580 Bhutan, silkesinslag 142x199

25720047030 Bhutan Silk & Wool 84x202

379030 Bhutan 142x203

25720091230 Flow 74x123

25720076820 Bhutan 75x116

25720076950 Bhutan 170x228

410128 Bhutan 95x168

416417 Bhutan, grå, bambusilke 171x227

25720091310 Flow 64x98

25720083470 Flow 220x295

25720084850 Flow 221x299

25720079900 Flow 253x308

25720087000 Bhutan 223x299

20143000410 Bhutan 142x206

25720086320 Bhutan 83x293

25720081720 Bhutan 81x335

25720087110 Bhutan 223x303

25720084810 Flow 140x201

25720085160 Flow 172x229

25720066250 Bhutan 94x166

25720085990 Bhutan 171x229

25720022660 Bhutan 91x163

25720085100 Flow 173x235

25720085920 Bhutan 172x230

25720085370 Flow 102x199

25720085040 Flow 62x95

25720099540 Patan, silkesinslag 198x295

25299000023 Bhutan 171x229

25720091240 Flow 83x299

25338000158 Bhutan 72x128

25720025490 Bhutan 172x231

25720080000 Flow 143x202

25720090710 Flow 93x158

24336000420 Bhutan 80x194

25720077000 Bhutan 143x204

25720092110 Bhutan 83x237

25720025370 Bhutan 141x198

175208 Bhutan 140x205

25720058070 Bhutan Silk Mix 141x198

379108 Bhutan 144x195

25720091270 Flow 72x124

25720058060 Bhutan, silkesinslag 202x300

25720091650 Bhutan 65x92

25720091320 Flow 66x94

25720083460 Flow 251x295

25720086130 Bhutan 221x304

23221000021 Bhutan 141x208

25720066380 Bhutan 170x230

25720081280 Bhutan 83x341

25720085390 Flow 93x163

25720084930 Flow 171x227

25720092750 Bhutan 93x167

25720085690 Bhutan 93x293

25720064700 Namche 95x158

25720086220 Bhutan 254x351

25720097940 Bhutan, hampainslag 144x215

25720098760 Bhutan 221x300

25720087050 Bhutan 144x205

25720085030 Flow 65x96

25720086990 Bhutan 64x90

24833000029 Bhutan, ull, hampa 174x230

25720090910 Flow 87x345

22373000201 Bhutan 62x118

25720098450 Bhutan 84x302

25720056940 Bhutan all V silke 141x202

25720060190 Bhutan 142x199

25720091210 Flow 92x159

24340000017 Bhutan 142x196

25720093390 Bhutan 83x249

25720015510 Bhutan 141x196

358347 Bhutan, inslag av nässla 142x197

379004 Flow 141x198

25720091280 Flow 72x123

21891000016 Bhutan 300x495

362521 Bhutan, ull, nässla, konstsilke 142x201

25720091660 Bhutan 65x88

25720023910 Bhutan 80x342

25294000010 Bhutan 168x171

25720091290 Flow 65x95

25720090790 Flow 251x347

25720085560 Bhutan 221x296

25720080170 Flow 141x202

25720065720 Bhutan, silkesinslag 171x227

25720086310 Bhutan 81x257

25720085650 Bhutan 83x301

25720084860 Flow 253x348

25720084920 Flow 172x224

25720092230 Bhutan 93x160

25720085260 Flow 144x200

25720086300 Bhutan 174x225

25720097950 Bhutan, hampainslag 145x200

25720086720 Bhutan 84x251

25720085350 Flow 76x122

25720092910 Bhutan 172x232

25720047040 Bhutan, silkesinslag 168x227

25720090720 Flow 93x161

25720024960 Bhutan 74x121

25720093070 Bhutan 84x298

25720090800 Flow 85x243

22028000010 Bhutan 143x214

25720072940 Bhutan 142x204

25720093010 Bhutan 92x340

25720006530 Bhutan 140x198

25720063680 Bhutan, silkesinslag 81x397

25720056820 Bhutan, silkesinslag 84x201

378918 Namche 140x198

25720090410 Namche 90x348

25720078780 Sand 61x94

410058 Namche 83x242

25720075600 Namche 169x228

410055 Namche 92x163

25578000017 Namche, svart Ø 101

25720079280 Namche 166x223

25720064640 Namche 170x230

25720075370 Namche 169x227

25720090130 Namche, silkesinslag 168x228

25720096890 Namche 81x348

25720084600 Namche, bambusilke 168x232

25720074830 Namche 92x175

25720084280 Namche 169x236

25720097450 Namche 91x163

25720083980 Namche 170x229

25720097370 Namche 139x205

25720096380 Wild 171x226

25720084290 Namche 170x234

25720097330 Namche 83x303

25720090420 Namche 80x295

410069 Namche 80x243

25720089550 Namche 73x125

25720090580 Namche 62x93

25575000010 Namche, röd Ø 198

25720079400 Namche 138x197

25720089250 Namche Ø 151

25720075370 Namche 169x227

25720096900 Namche 81x245

25720068840 Namche 90x164

25720097360 Namche 141x207

25720096670 Namche 202x304

25720096740 Namche 171x230

25720084140 Namche 62x92

25720097340 Namche 83x295

25720089430 Namche, shade 80x284

410068 Namche 81x247

25720075020 Namche 173x228

410056 Namche 92x163

25720090560 Namche 71x123

25570000015 Namche Ø 197

362497 Namche 81x198

25287000019 Namche 171x229

25720079730 Namche, shade 165x227

25720079410 Namche 140x199

25720089370 Namche 169x229

25720084380 Namche 82x248

25720097460 Namche 90x162

25720084320 Namche 170x228

25720096430 Namche 140x205

25720084570 Namche 171x232

25720096400 Namche 172x233

25720097220 Namche 170x231

25720089440 Namche, shade 80x238

25720072610 Namche 139x199

25720089450 Namche, shades 81x289

410042 Namche 81x250

25720090550 Namche 70x126

410047 Namche 82x302

25720083350 Namche 168x223

25720079740 Namche 136x198

25720095810 Namche 172x232

22832000065 Namche, grön mix 143x202

25720075560 Namche 169x229

25720097470 Namche 93x171

25720096420 Namche 142x206

25720075730 Namche 88x154

25720083990 Namche 170x230

25720096810 Namche 142x204

25720096410 Namche 171x232

25720097560 Namche 170x227

25720084160 Namche 61x91

25720088880 Namche 170x234

25720096630 Namche 81x297

25720089460 Namche, shades 81x244