Kelim & Rosenkelim, Röllakan & Slätvävda
 
Här finns ett utbud av traditionella afghanska kelimmattor i högkvalitativt ylle och antika/semiantika rosenkelimer från Moldavien. Dessutom slätvävda och vändbara indiska mattor i ull och färgrika indiska röllakansmattor.

30872338480 Kelim 206x308

90066123630 Kelim Anatol 266x300

60541032770 Kelim soumak 268x335

30872159510 Kelim 180x242

10227079120 Kelim Kashgai 205x304

37079000396 Kelim Fars 175x239

30872333470 Kelim 204x297

30872281590 Kelim soft 242x344

30872148130 Kelim 75x305

60541041400 Kelim 186x302

30872208110 Kelim 168x356

30872188410 Kelim Jasmin Multi 244x344

30872061170 Kelim Paradis, sand 202x307

30872281990 Kelim 259x340

90066171810 Kelim Anatol, old, 148x214

30872337220 Kelim 208x293

30872288890 Kelim, grön 181x246

90066171930 Kelim Anatol, old, 156x248

30872228540 Moroccan 144x205

30872010260 Kelim 196x308

37641212440 Röllakan, Vik, 200x300

30872101910 Kelim 202x287

30872048850 Kelim Paradis 137x194

30872344120 Kelim veg 217x226

30872151110 Kelim, patchwork 178x240

30872123010 Kelim Jasmin 200x301

37641154840 Kelim China, multi 137x207

30872089040 Kelim 294x395

30872188600 Kelim, Jasmin, multi 195x303

90066171950 Kelim Anatol old 176x260

30872190230 Kelim Jasmin, multi 147x199

30872339920 Kelim Moroccan 146x200

30872208820 Kelim 140x462

37641155590 Kelim multi, 137x204

37340000100 Kelim, Jajim 201x308

30872345790 Kelim raw 175x235

10227086010 Kashgai kelim 178x228

60541042720 Kelim 97x302

60541033030 Kelim 182x261

37641300880 Kelim Era, multi 170x230

30872141700 Kelim 137x202

37641155490 Kelim 189x307

37131000012 Kelim fars 168x230

37641271790 Röllakan, 4 dots 140x200

37641155190 Kelim 194x304

30872317980 Kelim Moroccan 88x307

60477010759 Kelim Soumak 360x525

37641391830 Röllakan 140x200

30872336720 Kelim raw 154x195

10227099320 Kashgai Kelim 211x295

30275000138 Kelim soumak 162x194

10227090940 Kashgai kelim 188x293

30872148570 Kelim 279x362

30872358030 Kelim 233x470

30872290780 Kelim 253x297

30872208760 Kelim 138x163

30872332930 Kelim 84x121

30872337150 Kelim 197x289

10227087140 Kashgai jajim 168x194

10227090720 Kashgai kelim 180x270

30872337030 Kelim 176x250

10227087130 Kelim jajim 158x179

30872333260 Kelim 177x239

60541032930 Kelim 162x250

30872333790 Kelim 149x203

37641157440 Rust 142x206

30872273300 Kelim Moroccan 258x343

37641155140 Kelim, multi 161x253

30872338760 Kelim 175x238

37641155620 Jasmin, multi 136x203

30872307590 Kelim 314x395

30872286670 Kelim 258x342

30872166450 Kelim, earth natur/brun 200x298

37086001007 Kelim Fars 175x226

30872188570 Kelim, Jasmin multi 194x300

30872281790 Kelim life 175x235

30872147630 Kelim 74x298

10227079190 Kelim 205x305

30872176480 Kelim 225x290

30872333970 Kelim 201x300

30872286650 Kelim 260x337

90066171740 Kelim Anatol, old, 157x273

90066174150 Rosenkelim 183x365

90066171770 Kelim Anatol, old, 185x283

30872337160 Kelim 200x286

37641242600 Röllakan, rost 170x230

30872286590 Kelim 258x288

36931001584 Kelim 145x195

30872344540 Kelim veg 187x247

37641074810 Dhurrie, kivik, röd 80x250

30872321180 Kelim raw 178x242

30872148600 Kelim 162x222

30872190200 Kelim, Jasmin multi 140x199

30872286830 Kelim 218x296

90066171940 Kelim Anatol old 170x255

37641156080 Kelim multi 169x238

30872333070 Kelim Moroccan 180x227

30872288040 Kelim life 192x243

90066171450 Kelim Anatol old 181x251

10227090390 Kashgai Kelim 183x258

30872339590 Kelim 175x247

30872207610 Kelim 124x344

37641155470 Kelim multi/red 141x207

60541033150 Kelim 173x255

30872176020 Kelim 201x278

37641271980 Dhurrie, black&white 140x200

37641155650 Kelim, multi 191x299

37641272050 Röllakan, grön 140x200

30872097590 Kelim 206x285

30872317900 Kelim Moroccan 89x304

60541032800 Kelim Soumak 107x150

90066176580 Rosenkelim 200x405

90066012700 Kelim 56x347

10227099300 Kashgai Kelim 267x317

037641147830 Kelim Afrika 177x230

10227090560 Kashgai kelim 190x291

60067001259 Soumak 351x545

30872357900 Kelim 253x328

30872061180 Kelim Paradise, sand 203x306

60541035550 Kelim veg, 170x238

60477003481 Kelim 82x258

60541042730 Kelim 190x299

10227089890 Kashgai kelim 177x240

37641293470 Kivik, ljusbrun 172x222

37641136030 Kelim stripe 136x212

10227087150 Kashgai jajim 147x220

90066171600 Kelim Anatol, old 166x240

10227090740 Kashgai Kelim 170x249

30872333220 Kelim 173x235

10227089940 Kashgai Kelim 180x235

30872339090 Kelim Moroccan 220x222

60541033000 Kelim 175x245

30872216750 Jasmin, multi 172x221

30872288000 Kelim life 338x389

37641158910 Alhambra, multi 231x172

30872318680 Kelim 262x353

30872186660 Kelim, earth natur/brun 163x226

36842000014 Kelim Fars 170x230

10227090490 Kashgai Kelim 190x280

37083000440 Kelim Fars 176x237

10227090710 Kashgai Kelim 200x320

37641239870 Kelim, zebra 204x305

30872175730 Broderad Kelim 200x290

30872333960 Kelim, lila/gräddvit 200x298

30872286680 Kelim 260x330

36718000098 Kelim, jajim 140x200

30872318330 Kelim 206x306

30872286640 Kelim 266x341

90066171780 Kelim Anatol, old, 143x182

30872203350 Kelim 198x298

37641256260 Röllakan, orange 140x200

90066171790 Kelim Anatol, old, 147x258

60541033040 Kelim 160x255

30872339380 Kelim Moroccan 188x305

37641257600 Röllakan, Vik, turkos 200x300

10079001219 Kashgai Soumak149x233

37641135970 Kelim Indus 138x213

30872338680 Kelim Moroccan 170x229

30529002393 Kelim 81x517

90066171440 Kelim Anatol old 167x228

30872187370 Kelim, Earth, multi 168x227

30872345580 Kelim raw 147x190

37641213070 Röllakan, Vik, turkos 200x300

90066171500 Kelim Anatol old 167x238

30872188470 Kelim Jasmin multi 169x231

30872339850 Kelim Moroccan 151x199

10227078770 Kelim Kashgai 164x247

30872229820 Kelim, multi 144x200

30872220150 Kelim Jasmin 167x230

30872344400 Kelim veg 217x290

30872147720 Kelim 132x203

10227090340 Kashgai Kelim 195x280

30872318020 Kelim Moroccan 85x239

37641135560 Sari Silk röd 200x300

37128000025 Kelim fars 171x224

30872318010 Kelim Moroccan 83x234

60541032830 Kelim Soumak 265x303

10227099190 Kelim Kashgai 160x311

10079001813 Kelim soumak 160x241

10227090690 Kashgai kelim 190x265

10227099250 Kashgai Kelim 142x280

30872258760 Kelim 302x482

30872286600 Kelim 207x282

60541035350 Kelim veg, 167x241

30872286490 Kelim 211x297

30872187420 Earth multi 172x232

30872358900 Kelim life 210x282

30872188500 Kelim Jasmin multi 167x226

10227087000 Kashgai jajim 186x190

90066171610 Kelim Anatol, old 167x255

30872203050 Kelim 169x226

60541042600 Kelim 188x258

30872203040 Kelim 167x230

30872318110 Kelim Moroccan 151x203

30872148250 Kelim 244x295

30872338780 Kelim 164x237

30872337910 Kelim 213x248

30872241850 Kelim, blå 170x223

90066155500 Dury, off-white 140x200

30872176320 Kelim 170x230

36718000197 Kelim Jajim 140x200

30872286340 Kelim 264x330

37083000416 Kelim Fars 174x242

30872338490 Kelim 198x310

30872281650 Kelim life 214x283

30872175720 Broderad Kelim 191x293

60541042660 Kelim 196x306

37641158360 Kelim, Alhambra 200x143

37641159060 Kelim Arnar 302x212

30872337170 Kelim 195x297

30872286700 Kelim 183x229

90066171800 Kelim Anatol, old, 163x227

30872318390 Kelim 209x301

37641257010 Röllakan, grön 140x200

90066171730 Kelim Anatol, old, 147x227

60541032910 Kelim 165x237

30872339570 Kelim Moroccan 176x237

37641257550 Röllakan, Vik, grå 200x300

30872286450 Kelim 217x278

30872133720 Kelim Indus 178x234

30872341210 Kelim raw 170x237

30872025680 Afghan Soumak 120x174

90066171630 Kelim Anatol old 156x260

37641155180 Kelim China, multi 136x201

30872337570 Kelim 209x241

30872281780 Kelim, life 217x286

90066171980 Kelim Anatol old 252x382

30872187570 Kelim multi 252x297

30872349150 Kelim Moroccan 151x207

30872208670 Kelim 135x472

30872134180 Kelim 69x348

30872187110 Kelim, Earth, multi 206x301

30872202770 Kelim 200x251

30872318140 Kelim Moroccan 147x206

10227090040 Kashgai kelim 130x172

30872158580 Kelim 212x286

37129000024 Kelim fars 170x235

37641272040 Röllakan, Dove 140x200

10227099260 Kashgai Kelim 260x300

30872333510 Kelim Moroccan 89x293

90066123740 Kelim, old 270x354

10079001771 Kelim Soumak 161x237

10227090200 Kashgai Kelim 184x299

10227099270 Kashgai Kelim 213x290

37641335830 Röllakan 173x227

30872176430 Kelim 215x284

10079001573 Senneh-kelim 137x249

30872333040 Kelim 206x295

30872188450 Jasmin multi 167x233

60541032520 Kelim veg 83x107

30872333700 Kelim 82x252

10227087110 Kashgai jajim 142x210

30872333750 Kelim 152x199

30872230630 Kelim 308x404

30872334070 Kelim 180x240

37641155130 Indus multi 161x241

30872318250 Kelim Moroccan 172x228

10227090870 Kashgai kelim 220x330

30872338500 Kelim 213x314

30872190190 Jasmin, multi 142x197

30872133300 Origin Kelim Multicolour 73x236

10227069660 Kelim 79x130

10227069670 Kelim 104x166

10227078730 Kelim 103x147

10227078750 Kelim 102x150

30872089040 Kelim multi 294x395

30872089540 Kelim 242x338

30872097570 Kelim 239x338

30872102190 Kelim 235x335

30872129910 Kelim 252x299

30872134180 Origin Kelim Multicolour 69x348

30872134280 Kelim 189x286

30872148460 Kelim 245x298

30872160050 Kelim 168x232

30872161180 Kelim Origin 290x385

30872161190 Kelim Origin 193x264

30872161290 Kelim Origin 195x261

30872161340 Kelim Origin 71x164

30872161350 Kelim Origin 115x175

30872161360 Kelim Origen 255x242

30872161380 Kelim Origin 232x320

30872161410 Kelim Origin 229x294

30872161480 Kelim Origin 197x274

30872161490 Kelim Origin 191x276

30872161510 Kelim Origin 214x313

30872161920 Kelim 236x293

37641013090 Dastbaf 202x308

37641049950 Dastbaf 201x305

37641148170 Kelim KF06 164x242

10227078600 Kelim Patchwork 76x125

10227078610 Kelim Patchwork 75x125

10227076230 Kelim Patchwork 164x240

10227076190 Kelim Patchwork 169x225

10227076020 Kelim Patchwork 167x235

90066062260 Native 300x410

90066068340 Patchwork Native 193x302

90066068530 Patchwork Native 197x298

90066091230 Rosenkelim 231x364

90066170270 Rosenkelim 211x338

90066176670 Rosenkelim 210x252

90066091980 Rosenkelim 181x312

90066170430 Rosenkelim 192x319

90066091750 Rosenkelim 228x468

90066038330 Rosenkelim 247x408

90066176420 Rosenkelim 215x278

90066090730 Rosenkelim 230x336

90066123910 Rosenkelim 136x346

90066040000 Rosenkelim 203x418

90066176940 Rosenkelim 182x275

90044005362 Rosenkelim 110x314

90066176620 Rosenkelim 178x369

90066091780 Rosenkelim 225x358

90066170230 Rosenkelim 170x176

90066082590 Rosenkelim 217x342

90063003215 Rosenkelim 238x372

90066176610 Rosenkelim 209x340

90044004852 Kelim Kaukasus 220x295

Randi - Brun

Tip Top - Brun

Tip Top - Khaki

Tip Top - Röd

Tip Top - Vit

Solid - Guldgul

Loop - Rostbrun

Loop - Brun

Loop - Grå

Loop - Gul

Loop - Ljust grön

Loop - Röd

Falsterbo - Blå

Falsterbo - Grön

Falsterbo - Rostbrun

Falsterbo - Vit

Läckö - Vit